Hur mycket kan jag låna på min lön?

Hur mycket du kan låna baserat på din lön varierar beroende på flera faktorer, såsom dina utgifter, befintliga skulder och kreditvärdighet. Generellt brukar bankerna och långivare använda sig av vissa riktlinjer för att bedöma hur mycket en person kan låna.

En vanlig tumregel är att din totala boendekostnad (inklusive ränta, amorteringar och eventuella avgifter) inte bör överstiga cirka 30-35% av din bruttoinkomst (inkomst före skatt). För att få en uppfattning om hur mycket du kan låna kan du använda detta som en grund och räkna på din bruttoinkomst per månad.

Exempel: Om din bruttoinkomst är 25 000 kr per månad skulle du kunna ha en boendekostnad på 25 000 * 0,35 = 8 750 kr per månad.

Det är viktigt att komma ihåg att detta bara är en grov uppskattning och att varje långivare har sina egna kriterier och riktlinjer. De kommer också att ta hänsyn till dina övriga utgifter, såsom eventuella befintliga lån, krediter, underhållsbidrag och andra återkommande utgifter. Din kreditvärdighet, anställningsform och historik kan också påverka hur mycket du kan låna.

För att få en mer exakt bild av hur mycket du kan låna rekommenderas att du kontaktar flera långivare eller använder en låneförmedlare som kan jämföra erbjudanden från olika långivare. Det kan även vara värt att använda en lånekalkylator som finns på flera långivares och jämförelsesajters webbplatser.

ansökan lån

Hur mycket du kan låna i förhållande till din lön

Att veta hur mycket man kan låna i förhållande till sin lön är viktigt när man planerar att ta ett lån, oavsett om det gäller bostadsköp, bilköp eller något annat större inköp. Här går vi igenom hur du kan räkna ut hur mycket du kan låna utifrån din lön och vilka faktorer som påverkar lånebeloppet.

Tumregel för boendekostnader

En vanlig tumregel när det gäller lån är att din totala boendekostnad (inklusive ränta, amorteringar och eventuella avgifter) inte bör överstiga cirka 30-35% av din bruttoinkomst (inkomst före skatt). Detta är en grundläggande princip som långivare använder för att bedöma din betalningsförmåga och säkerställa att du inte tar på dig för mycket skuld i förhållande till din inkomst.

Faktorer som påverkar hur mycket du kan låna

Förutom din lön finns det flera faktorer som påverkar hur mycket du kan låna. Några av dessa faktorer inkluderar:

 • Kreditvärdighet: Din kreditvärdighet är en viktig faktor som långivare beaktar när de bedömer din ansökan. Om du har en god kreditvärdighet kan du få bättre lånevillkor och låna mer pengar.
 • Befintliga skulder: Om du redan har lån eller krediter kommer det att påverka hur mycket du kan låna. Långivaren kommer att ta hänsyn till dina befintliga återbetalningar när de beräknar din betalningsförmåga.
 • Övriga utgifter: Andra återkommande utgifter, såsom underhållsbidrag, barnomsorg, försäkringar och liknande, kommer också att påverka hur mycket du kan låna.

Hur man räknar ut hur mycket man kan låna För att få en uppfattning om hur mycket du kan låna baserat på din lön kan du använda tumregeln om 30-35% av din bruttoinkomst. Multipliera din månadsinkomst före skatt med 0,30-0,35 för att få en uppskattning av hur mycket du kan betala i boendekostnader per månad.

Att jämföra olika långivare För att få en mer exakt bild av hur mycket du kan låna är det en bra idé att kontakta flera långivare eller använda en låneförmedlare som jämför erbjudanden från olika långivare. Det kan även vara värt att använda en lånekalkylator som finns på flera långivares och jämförelsesajters webbplatser.

Hur mycket du kan låna av SBAB

För att räkna ut hur mycket du kan låna hos SBAB (eller någon annan långivare) i förhållande till din inkomst kan du följa tumregeln om att din totala boendekostnad inte bör överstiga cirka 30-35% av din bruttoinkomst. Detta är en generell princip som långivare använder för att bedöma din betalningsförmåga.

Det är viktigt att förstå att varje långivare, inklusive SBAB, har sina egna kriterier och riktlinjer när det gäller att bedöma hur mycket du kan låna. Faktorer såsom kreditvärdighet, befintliga skulder, återkommande utgifter, räntesats och eventuella avgifter kommer att påverka hur mycket du kan låna.

För att få en uppfattning om hur mycket du kan låna hos SBAB baserat på din lön kan du använda följande steg:

 1. Beräkna din bruttoinkomst per månad (inkomst före skatt).
 2. Multiplicera din månadsinkomst med 0,30-0,35 för att få en uppskattning av hur mycket du kan betala i boendekostnader per månad.
 3. Kontakta SBAB eller använd deras onlineverktyg för att få en mer exakt uppskattning av hur mycket du kan låna utifrån din inkomst och andra faktorer.

Observera att dessa beräkningar endast ger en uppskattning och att varje långivare har sina egna kriterier och riktlinjer. Det är därför viktigt att alltid rådfråga långivaren direkt och göra noggranna beräkningar för att säkerställa att du tar ett lån som du kan hantera att betala tillbaka utan att riskera din ekonomiska stabilitet.

Generella regler hur mycket du kan låna hos SBAB

Generellt innebär reglerna hos SBAB att du kan låna upp till 6,5 gånger din årsinkomst. Om det finns två låntagare räknas deras totala inkomster ihop. Här är ett exempel på hur mycket du kan låna baserat på din månadslön och den maximala årslönen på 6,5 gånger årslönen:

Månadslön: Lånebelopp (6 gånger årslönen) – Lånebelopp (6,5 gånger årslönen)

 • 20 000 SEK: 1 200 000 SEK – 1 560 000 SEK
 • 30 000 SEK: 1 800 000 SEK – 2 340 000 SEK
 • 40 000 SEK: 2 400 000 SEK – 3 120 000 SEK
 • 50 000 SEK: 3 000 000 SEK – 3 900 000 SEK
 • 60 000 SEK: 3 600 000 SEK – 4 680 000 SEK

För att få en uppfattning om räntorna på bostadslån är det viktigt att jämföra priser hos olika inlåningsbanker och den genomsnittliga räntan på bostadslån. Räntesatserna kan variera mellan olika långivare och ändras över tid. Du kan hitta uppdaterade räntor på långivarnas hemsidor eller jämförelsesidor för att få en överblick över de aktuella räntesatserna.

Kom ihåg att räntan du får på ditt bostadslån också påverkas av din kreditvärdighet, belåningsgrad och eventuellt val av räntebindningstid. Det är viktigt att jämföra olika långivare och deras erbjudanden för att hitta det bästa lånet för din situation.

Slutligen, glöm inte att det finns andra kostnader förknippade med att ta ett bostadslån, såsom uppläggningsavgifter, administrationsavgifter och eventuella försäkringskostnader. Se till att ta hänsyn till alla dessa faktorer när du jämför lån och långivare.

Samla dina lån

Genom att samla dina lån kan du lösa dina smålån och mindre krediter med höga kostnader för att sänka dina kostnader och få en bättre överblick över din ekonomi, samtidigt som du får möjlighet till en lägre månadskostnad på hela lånebeloppet, då snitträntan vanligtvis blir lägre. Med dagens låga räntenivåer ökar möjligheten till bättre lånevillkor och du kan spara mycket pengar genom att jämföra villkor från flera olika banker oavsett om du har ett lån eller flera smålån.

Betydelsen av noggranna beräkningar

Även om den ovan nämnda tumregeln och andra beräkningar kan fungera som en guide, bör man notera att varje långivare kan ha specifika riktlinjer. Det är essentiellt att konsultera med flera banker, jämföra deras villkor och göra detaljerade kalkyler för att undvika ekonomiska risker. Innan du beslutar dig för att låna, försäkra dig om att du fullt ut förstår vad ditt lån kommer att innebära i relation till din inkomst. Överväg alla omständigheter som kan påverka din förmåga att betala tillbaka lånet.

Anna har en bruttoinkomst på 40 000 kr i månaden. Enligt tumregeln bör hennes lån inte överstiga 12 000-14 000 kr i månaden. Men om Anna redan har andra skulder eller stora månatliga utgifter, kan denna siffra behöva justeras neråt.

kreditkort-kreditgräns

Om du regelbundet använder ditt kreditkort med bonus, särskilt för att samla bonuspoäng, kan detta snabbt leda till höga skulder. Bonuspoäng kan visserligen vara fördelaktiga, men det är avgörande att hålla koll på sina utgifter för att undvika att hamna i en skuldspiral.

Andra risker inkluderar att lockas av för bra för att vara sanna lånerbjudanden, att göra för många lånansökningar på kort tid (vilket kan påverka din kreditvärdighet), eller att inte noggrant utvärdera din återbetalningsförmåga. Att veta hur mycket du kan låna i förhållande till din lön är avgörande för att fatta välgrundade beslut om dina lånebehov.

Genom att använda tumregeln om 30-35% av din bruttoinkomst, ta hänsyn till din kreditvärdighet, befintliga skulder och övriga utgifter samt jämföra olika långivare kan du få en tydligare bild av hur mycket du kan låna.

Kom ihåg att dessa siffror och beräkningar endast ger en uppskattning och att varje långivare har sina egna kriterier och riktlinjer. Det är därför viktigt att alltid rådfråga flera långivare och göra noggranna beräkningar för att säkerställa att du tar ett lån som du kan hantera att betala tillbaka utan att riskera din ekonomiska stabilitet.

Så nästa gång du funderar på att ta ett lån, oavsett syfte, ta dig tid att förstå hur mycket du kan låna i förhållande till din lön och överväg noggrant alla faktorer som kan påverka din betalningsförmåga. Detta kommer inte bara att hjälpa dig att fatta kloka beslut utan också ge dig en stabil grund för din ekonomiska framtid.